Algemene voorwaarden

Tweede Bloksweg 72A

2741KL Waddinxveen

Telefoon +31 (0)182 749 001
KVK 77925637
BTW nummer NL861200603B01

Algemeen

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. U ontvangt na uw bestelling een bevestiging (per e-mail) en het totaalbedrag van uw bestelling. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Indien u deze voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze website te maken.

Aanbiedingen/ overeenkomsten

Alle aanbiedingen van bobasupply.nl zijn vrijblijvend en bobasupply.nl behoudt zich het recht voor om de prijs en informatie te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot recht tot stand na acceptatie van uw bestelling bij bobasupply.nl
Boba Supply is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bobasupply.nl dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.

Levering

Bobasupply.nl zal zodra de betaling voor een bestelling op de bankrekening is bijgeschreven de bestelling normaliter binnen 5 werkdagen bezorgen. Echter, bobasupply.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer uw bestelling niet binnen 30 dagen is geleverd, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en geeft u bij overschrijding van enige levertermijn geen recht op schadevergoeding. Bobasupply.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Hierbij zal er altijd eerst contact met de klant worden opgenomen, schriftelijk of telefonisch. De extra kosten van de nalevering worden door Bobasupply gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen het product te retourneren. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen. Artikelen worden pas vergoed indien ze onbeschadigd, compleet en ongebruikt zijn. De klant draagt daarbij de kosten en het risico van de retourzending. Indien de artikelen reeds betaald zijn en in goede orde zijn ontvangen, zal bobasupply het totale bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW, bij betaling inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bobasupply.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Valse bestellingen, onrechtmatig gebruik van onze gegevens en oplichters zullen door Boba Supply in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgegeven worden aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten veranderen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal Infinitea de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling zal de nieuwe prijstelling gehanteerd worden, tenzij anders overeengekomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Boba Supply geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten e.d., uitsluitend bij Boba Supply en/of haar leveranciers.

Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 

Privacy Beleid

Jouw privacy is erg belangrijk. Boba Supply respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens zal door Boba Supply nooit verkocht, gedeeld, of verhuurd worden aan derden en zal het uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Hieronder wordt verder uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als je je bij ons inschrijft bij het plaatsen van een bestelling, worden uw naam, email, telefoonnummer, postadres, eventueel bedrijfsgegevens en betalingsgegevens opgeslagen. 

De invulgegevens tijdens het bestelproces:

  • Voornaam- Plaats
  • Achternaam- Staat/ County
  • Bedrijfsnaam - kvk en –btw nummer
  • Postcode - plaatsnaam
  • Land- Telefoon
  • Straatnaam en huisnummer- E-mailadres

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het niet zomaar mogelijk is voor derden om uw betaalgegevens te zien.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten om uw bestelling zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Het e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn om u op de hoogte te houden over verloop van de bezorging. Het e-mailadres zal niet zonder uw toestemming gebruikt worden voor een nieuwsbrief of marketingdoeleinden. Het inschrijven of uitschrijven voor onze nieuwsbrief kan altijd door te mailen naar askme@bobasupply.nl 

Als u een recensie of review schrijft, kunt u kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn altijd benieuwd naar de meningen van onze bezoekers/ klanten, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 

Het is mogelijk om de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via e-mail. Wij delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons om een correctie vragen. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser na toestemming van uzelf worden opgeslagen op uw computer. De site van bobasupply.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij uw volgend bezoek. Op deze manier kunnen we het surfgedrag analyseren om u uiteindelijk beter van dienst te kunnen zijn.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact opnemen per e-mail askme@bobasupply.nl

Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Boba Supply is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Boba Supply (06 25262249), bereikbaar tijdens openingstijden. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.