Belangrijke COVID-19 informatie

Het coronavirus en de horeca en evenementen

Als gevolg van het aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten sinds half oktober. Ook de meeste evenementen zijn verboden.

Openingsplan

Het kabinet wil de samenleving stap voor stap openen. Lees meer over het openingsplan van het kabinet en de eerste stap.

Fieldlabs evenementen en cafés

In het voorjaar van 2021 organiseert de overheid samen met de evenementensector, de horecabranche en de wetenschap verschillende praktijktesten. Dit zijn de zogenaamde Fieldlabs. Tijdens de Fieldlab Evenementen kijken onderzoekers hoe evenementen weer veilig kunnen worden georganiseerd. Met de kennis tijdens Fieldlab Cafés wordt gekeken of en hoe cafés en kroegen weer veilig open kunnen. 

Regels voor de horeca

Tot wanneer is de horeca gesloten?

Op dit moment is het nog niet verantwoord om de horeca te heropenen. De horeca gaat weer open zodra wordt besloten dat dit op een veilige en verantwoorde manier kan.

Welke regels gelden er voor de horeca?

Horecagelegenheden (inclusief coffeeshops) zijn gesloten.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

  • Voor afhaalrestaurants geldt dat zij tot 1 uur ’s nachts geopend mogen blijven. Tijdens de periode waarvoor de avondklok geldt, is afhalen niet toegestaan na 21:45. Bezorgen blijft wel mogelijk. Na 20:00 uur ’s avonds verkopen zij geen alcohol meer. Coffeeshops zijn na 20:00 gesloten.
  • uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt;
  • eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten;
  • eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen;
  • bedrijfskantines;
  • vliegvelden na de securitycheck.

Het kabinet besluit op korte termijn wanneer het Fieldlab Cafés van start kan gaan. Fieldlab Cafe’s zijn praktijktesten die zijn bedoeld om te kijken en hoe cafés en kroegen weer veilig en verantwoord open te kunnen

Moeten locaties met een horecafunctie, zoals bioscopen, casino’s en culturele instellingen helemaal dicht?

Ja, de verplichte sluiting geldt ook voor deze locaties.

Waarom mag de horeca nog niet open?

De horeca is sinds 14 oktober 2020 gesloten. Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, bent u in de horeca vaak langdurig in de buurt van mensen die geen huisgenoten van u zijn. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat u anderen besmet. Dit moet worden voorkomen.

Heeft het sluiten van horeca niet als gevolg dat mensen juist thuis afspreken en het probleem zich verplaatst?

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zich ook thuis aan de maatregelen te houden, namelijk thuis maximaal 1 persoon per dag ontvangen en afstand van elkaar houden. 

Na 20:00 uur is het niet meer mogelijk alcohol te kopen en te nuttigen buitenshuis. Ook zijn coffeeshops dan gesloten.

Welke regels gelden er voor afhalen?

Let op vanaf  31 maart 2021 geldt vanaf 22.00 uur de avondklok. Tijdens de periode van de avondklok is het niet toegestaan om na 21:45 uur af te halen. Bezorgen van eten en drinken is wel toegestaan na 22:00 uur. De bezorger moet dan wel een Eigen Verklaring en een Werkgeversverklaring kunnen laten zien. 

Bij het afhalen van eten en drinken vindt geen gezondheidscheck plaats en zijn reserveren, een vaste zitplaats en het registreren van contactgegevens niet nodig. Uiteraard moet iedereen zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden. Het is aan de horecagelegenheid om te bekijken op welke manier zij hier invulling aangeven.

Ter plekke iets eten of drinken is niet toegestaan. Er mag alleen afgehaald worden. Ook het gebruik van fruitautomaten is bijvoorbeeld niet toegestaan. 

Afhaalrestaurants sluiten tijdens de avondklok om uiterlijk 1.00 uur. En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer.

Tot hoe laat mag een restaurant bezorgen?

Na 20.00 uur mag er geen alcohol meer worden bezorgd. Na 01.00 uur ’s nachts mag er niet meer bezorgd worden.

Wat zijn de regels voor zalencentra en feestlocaties?

Voor zalencentra en feestlocaties (binnen én buiten) gelden dezelfde regels als voor de horeca. Deze zijn dus gesloten.

Mag er na 20.00 uur alcohol geschonken worden op vliegvelden na de security check?

Het is niet toegestaan om in eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de security check nog na 20.00 uur alcohol te verkopen.

Welke regels gelden voor hotels?

Eet- en drinkgelegenheden en roomservice in hotels zijn gesloten voor hotelgasten. Alcohol gebruiken op de hotelkamer (bijvoorbeeld uit de minibar) mag wel. Net als thuis mag maximaal 1 persoon per dag op bezoek komen in de hotelkamer.

Gesloten eet- en drinklocaties

Welke gelegenheden zijn gesloten?

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten en alleen open voor afhalen en bezorgen. Afhaalrestaurants sluiten om uiterlijk 1:00 uur. Afhaalrestaurants mogen tijdens de avondklok wel bezorgen.En zij verkopen na 20.00 uur geen alcohol meer. 

Evenementen

De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • Warenmarkten voor eerste levensbehoeften.

In het voorjaar van 2021 vinden verschillende praktijktesten om evenementen te organiseren plaats, de zogenaamde Fieldlabs Evenementen.

Subsidieregeling evenementen

De subsidieregeling evenementen maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege coronamaatregelen. Zo komt er meer perspectief voor de evenementensector en voor de samenleving.

Steun

Wordt er een aanvullende financiële regeling gemaakt voor de horeca-of evenementensector?

Het huidige steun- en herstelpakket biedt steun waar nodig. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de financiële regelingen in het steun- en herstelpakket als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. De hoogte van de steun is afhankelijk van de geleden schade. Hoe meer omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming is.

In de aanvullingen op het steun- en herstelpakket die gepresenteerd zijn op 27 oktober 2020 is een subsidie voorraad- en aanpassingskosten opgenomen. Voor de evenementenindustrie is een eenmalige extra vergoeding aangekondigd die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Deze aanvullende steun wordt momenteel uitgewerkt. 

Waarom worden er steeds maatregelen genomen voor de horeca?

Ondanks dat de meeste horecagelegenheden er alles aan doen om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten, blijkt uit de RIVM cijfers dat besmettingen via de horeca oplopen. Daarnaast zijn grote clusters van besmettingen (gemiddeld meer dan 10 personen) onder meer gerelateerd aan de horeca.